Samorząd Uczniowski

Skład Samorządku Uczniowskiego

:
przewodniczący: Denis Malcharczyk
z-ca: Kamila Wojtaszek
sekretarz: Sara Knura
skarbnik: Jan Salomon
opiekun: Bernadeta Popek i Gabriela Kubik

Szkoła

Dla uczniów

Dla rodziców

Galeria